Ελληνική Ακαδημία Ξιφασκίας

Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας

Παγκόσμια Ομοσπονδία Ξιφασκίας

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ξιφασκίας